Neuroscientist Dr. Jeffrey L. Fannin reviews Access Bars®

Wonder what a scientist would say about Access Bars®?

Some people would like to know the scientific side of an energy session, are you one of those people or do you know someone who does that? Than this post is for you.

Watch the video here below what neuroscientist Dr. Jeffrey L. Fannin reviews Access Bars®. Please write down in the commentbox to share with me which part speaks you most.

Neurowetenschapper Dr. Jeffrey L. Fannin over Access Bars®

Een beoordeling nodig van een wetenschapper over de Bars®?

Er zijn mensen die het prettiger vinden om een energetische sessie te bekijken vanuit wetenschappelijke oogpunt. Ben je één van die mensen of ken je iemand die zo is? Dan is deze post voor jou.

Hieronder zie je het filmpje wat de neurowetenschapper dr. Jeffere L. Fannin te zeggen heeft.
Wat spreekt jou het meest aan? Schrijf in de commentbox jouw reactie.